ریپورت شدن در تلگرام – پیشگیری و راه حل + تصویری

 

 • ریپورت شدن در تلگرام – پیشگیری و راه حل + تصویری
 •  

  ریپورت شدن در تلگرام - پیشگیری و راه حل + تصویریبا فراگیر شدن مسنجر تلگرام و افزایش کاربران ایــن اپلیکیشن مشکلات و سوالات درباره ی آن نــیــز افزایش یافته اســت ؛ be طوریکه be تازگی برخی کاربران از مشکل اسپم شدن گلایه دارند و نمیدانند چرا ایــن مشکل برایشان پیش آمده و نــیــز آگاهی کافی درباره ی روشهای خروج از اسپم نــیــز وجود ندارد. در ایــن پست بیشتر راجع be ایــن مشکل صحبت خواهد شــد پــس همراه ما باشید.


  نکات کلی ke لازم اســت درباره ی آنها بدانیم :

  اسپم be چــه معناست:

  واژه ی Spam بــرای شخص ya شی مزاحم be کارمیرود و شخصی ke بــرای سایرین اسپم ya آزار ایجاد کند؛اسپمر شناخته میشود.

  ریپورت شدن در تلگرام چیست؟

  در هــر مسنجر قوانینی برقرار اســت ke در صورت عدم رعایت آنها ؛ کاربر be عــنــوان جریمه دچار محدودیتهایی میشود.در تلگرام نــیــز ایــن قوانین برقرارند ke بــایــد مراقب بود ke متناقض ba آنها رفتار نکنیم تا دچار محدودیت نشویم.

  قوانین تلگرام چــه هستند:

  ارسال پیام be افراد غریبه : در صورت ارسال پیام be حدود ۳۰ نفر از افراد غریبه ke شماره ی شما جزو مخاطبین آنها نـیـسـت باعث شناخته شدن شما be عــنــوان اسپمر میشود.

   استفاده از شماره های مجازی: اگرچه ایــن مورد در اکثر منابع ذکر نشده امــا دیده شده برخی کاربران پــس از ساخت شماره مجازی روی دستگاه be عــنــوان اسپمر تلقی شده اند.

  گزارش شدن اکانت شما توسط تعدادی از مخاطبین: اگربرای شخصی ke شماره ی شما ra ندارد پیام بفرستید وی میتواند شمارا be عــنــوان مزاحم be تلگرام گزارش کــنــد و اینکار ba زدن روی قسمت تعیین شده امکان پذیر اســت ke البته بــایــد حدود ۵ نفریا بیشتر اینکار ra انــجـام دهند.

  ریپورت شدن در تلگرام - پیشگیری و راه حل + تصویری

  *حذف اکانت و ثبت نام be تعداد زیاد در طی یک مدت کوتاه: ایــن مورد اگــر چــه باعث اسپم شدن شما نمیشود امــا باعث برخی محدودیت ها بــرای خط مورد نظر خواهد شد.


  محدودیتهای ایجاد شده در زمان ریپورت شدن:

  -اگرشما بــرای تلگرام یک اسپمر تلقی شوید دیگر امکان ارسال پیام be افراد غریبه ندارید؛ و تنها میتوانید بــرای دوستان و مخاطبین خود پیام بگذارید.

  -امکان ساخت چت مخفی ba سایر کاربران ra نخواهید داشت.

  -اگر یکبار اسپم شدید و بعد از مدتی دوباره be روال عادی برگشتید لطفا ایــن بار ba احتیاط بیشتری رفتار کنید زیــرا در صورت گزارش مجدد ایــن بار مدت زمان ایجاد محدودیت بیشتر خواهد شــد ؛ مثلا اگــر بار اول یک هفته اسپم بودید ایــن بار مدت دو هفته ya بیشتر جریمه خواهید شد.


  راههای جلوگیری از اسپم شدن:

  -بهتر اســت در طی مدت کوتاه مثلا یک هفته بــرای افراد غریبه پیام شخصی ارسال نکنیم زیــرا مــمــکن اســت اکانت شما ra گزارش دهند.

  -برای تبلیغات کانال و ya گروههایتان از روش تبادل استفاده کنید و اقدام be ارسال پیام تبلیغاتی بــرای تک تک اعضا نکنید.

  -میتوانید از شماره های مجازی بــرای دعوت دیگران استفاده کنید؛ تا درصورت اسپم شدن نگرانی خاصی وجود نداشته باشد.


  روشهای خروج از ریپورت تلگرام :

  اگرشما be اشتباه اسپم شده اید میتوانید be ۴ طریق پیام خود ra be تلگرام رسانده و اعلام کنید ke اشتباهی در کار بوده است.

  1

  ارسال ایمیل be پشتیبان :

  روش اول ارسال ایمیل be آدرس [email protected] می باشد: بــایــد متنی be زبان انگلیسی تایپ کرده و دلایل خود ra بیان کنید و در آخر شماره ی خط ریپورت شده ra be همراه کد کشور ذکر نمایید.مثال :

  Dear support Telegram
  Hi .My Account Wrongly Limited for Sending Message to people who i have not they phone number in my contacts. i’m sure that i don’t send spam and annoying messages to no body.please remove my account limitation

  My Phone number: +98

  @ : My Telegram ID

  .

  حتما در قسمت موضوع ایمیل عبارت Spamقید شــود و نــیــز در پایان نامه شماره تلفن اکانت مذکور ra be همراه کد ایران ۹۸+ ؛ آیدی خود ra ba @ تایپ کرده و ایمیلتان ra وارد نمایید.
  بعد از حدود ده روز امکان بررسی نامه شما خواهد بود و در طی ایــن مدت نباید رفتارهای مشکوک ذکر شده ra انــجـام دهید؛ تا آنجا ke مــمــکن اســت پیام خصوصی نفرستید.
  2

  ارسال پیغام بــرای پشتیبان :

  روش دوم ایــن اســت ke بــرای تیم پشتیبانی تلگرام پیام بگذارید: بــرای انــجـام اینکار وارد منوی کاربری تلگرام شوید واز انتهای صفحه Telegram FAQ ra انتخاب کنید.ریپورت شدن در تلگرام - پیشگیری و راه حل + تصویری

  در صفحه ی باز شده قسمت مربوطه be پشتیبانی و Support ra یافته و روی لینک مربوطه بزنید.
  ریپورت شدن در تلگرام - پیشگیری و راه حل + تصویری
  اکنون فرم ra be دقت پرنمایید و در کادر اول مشکل خود ra مطرح نـمـایـیـد و ایمیل و شماره تماس خود ra be همراه کد کشور ارسال نمایید.

  ریپورت شدن در تلگرام - پیشگیری و راه حل + تصویری

  3

  سوال از پشتیبان تلگرام :

  روش سوم برقراری ارتباط ba پشتیبان تلگرام است: بــرای انــجـام ایــن روش لازم اســت وارد منوی کاربری شده و ســپــس وارد قسمت ستینگ شده و از آنجا گزینه ی Ask a Question ra انتخاب کنید.

  ریپورت شدن در تلگرام - پیشگیری و راه حل + تصویری

  گزینه ی زیر ra انتخاب کنید.

  ریپورت شدن در تلگرام - پیشگیری و راه حل + تصویری

   

  در صفحه ی چت گشوده شده میتوانید پیام خود ra ba تیم پشتیبانی تلگرام در میان بگذارید.

   

  ریپورت شدن در تلگرام - پیشگیری و راه حل + تصویری

  4

  روش غیر رسمی بــرای خروج از ریپورت :

  روش آخر خروج از ریپورت ارسال ده استیکر است: be ایــن صورت که در مدت زمان کوتاهی مثلا یک هفته حدود پنجاه نفر ya بیشتر ؛ در قسمت چت خصوصی شما استیکر بگذارند؛که البته ایــن افراد همگی بــایــد غریبه باشند و شماره ی شما be عــنــوان مخاطبین آنها ثبت نشده باشد.این روش بــرای مدیران کانالها و گروهها کاربرد بیشتری دارد be طوریکه از اعضای گروه خود میخواهند ke بــرای حل مشکل ریپورت شدن در چت خصوصی ادمین ده  استیکر ارسال نـمـایـنـد و در طی ایــن مدت نباید پیامهای خصوصی خود ra بازکرده و ya بــرای افراد ناشناس پیام خصوصی ارسال کــرد و البته ایــن روش مورد تایید قرار نگرفته و صرفا براساس تجربیات کاربران مطرح شده است.

   

  telegram-report-notes/

 • مطالب سایت های دیگر :
 • در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE